กิจกรรมช่วยคนพิการและทุพลภาพของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2402201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
150 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมช่วยคนพิการและทุพลภาพ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สถานสงเคราห์คนพิการและทุพลภาพพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources