คุณวิวัฒน์ อวศิริพงษ์มอบรายได้จากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ABAC Friends & Family Bowling 2005

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2707200538
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
23 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คุณวิวัฒน์ อวศิริพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอบรายได้จากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ABAC Friends & Family Bowling 2005 แก่ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เพื่อนำรายได้สมทบเข้ากองทุนคงเงินต้น (Endowment Fund) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2548 ณ Pacific City Club อาคาร Two Pacific Place กรุงเทพฯ โดยมี คณะผู้บริหารสมาคมและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources