บรรยายพิเศษเรื่อง Philosophy of Man

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3006200413
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
7 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Philosophy of Man โดย Prof. Reynaldo A. Reyes จากมหาวิทยาลัย Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2547 ณ ห้อง A51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี คณาจารย์และนักศึกษาคณะปรัชญาและศาสนาร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources