พิธีประสาทปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2539 รุ่นที่ 24

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2601199700
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
332 ภาพ
Other title(s)
พิธีรับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะกรรมการดำเนินงานพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 24
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
พิธีประสาทปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2539 รุ่นที่ 24 จัดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2540 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีเป็นประธาน คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบัณฑิตเข้าร่วมพิธี ในปีการศึกษา 2539 มีผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต จำนวน 2,778 คน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources