ดร.ปฏิมา จีระแพทย์ Thailand AUTOMOTIVE INSTITUTE ขับเคลื่อนด้วย 'ความคิดใหม่'

Published date
2012
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
2 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (November 2012), 28-29
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อุตสาหกรรมยานยนต์คือหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้และขับเคลื่อนประเทศมาโดยตลอด ด้วยตัวเลข GDP ที่มีสัดส่วนสูงเป็นอันดับ 3 ของรายได้ทั้งหมดที่นับเป็นเงินหลายแสนบาท ประกอบการในปัจจุบันมีค่ายยานยนต์ เกือบทุกแบรนด์ มาตั้งโรงงานในประเทศ ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่ของที่จะช่วยผลักดันวงการยานยนต์ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก หรือถ้าจะพูดว่าเป็นหนึ่งในคนที่กำหนดอนาคตของประเทศได้ก็คงจะไม่เป็นคำกล่าวที่เกินจริงจนเกินไปนัก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources