นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาไทยเพียงคนเดียวและคนแรกจากการคัดสรรขององค์กร AIESEC ในประเทศไทย เข้าพบอธิการบดีเพื่อรับโอวาท

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2304201302
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
35 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นางสาวพรรณงาม โทรบิ นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าพบภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เพื่อรับโอวาทก่อนเดินทางไปรับตำแหน่งรองประธานฝ่าย Outgoing Exchange of AIESEC Bolivia ณ ประเทศโบลิเวีย และเป็นตัวแทนของนักศึกษาชาวไทยเพียงคนเดียวและคนแรกจากการคัดสรรขององค์กร AIESEC ในประเทศไทย ที่มีสมาชิก 113 ประเทศทั่วโลก เพื่อไปทำหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ดำเนินงานและริเริ่มโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยมี ดร. วินธัย โกกระกูล ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ชาญ มายอด ผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมวิชาชีพ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources