แข่งขันว่ายน้ำ Martin's Cup ครั้งที่ 3

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0204200529
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
210 ภาพ
Other title(s)
3rd Martin's Cup 2005, Student Affairs, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การกีฬา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์การกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันว่ายน้ำ Martin's Cup 2005 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2548 ณ สระว่ายน้ำ วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธานมอบรางวัล โดยมี ตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำจากโรงเรียนระดับประถมและมัธยมทั่วประเทศ ร่วมการแข่งขัน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources