ผู้บริหารและคณะนักศึกษาจาก Ansgar School of Theology and Mission ประเทศนอร์เวย์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0903201123
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
25 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Dr. Viggo Sagaard, Professor of Inter Culture Understanding, Norway และคณะนักศึกาจาก Ansgar School of Theology and Mission ประเทศนอร์เวย์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมากและสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 โดยมี ภารดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี และ Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources