งาน International Fair for Charities

Published date
2542-01-28
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะอาจารย์ต่างชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน International Fair for Charities เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2542 ณ บริเวณ ดร. ชุบ พลาซ่า โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources