ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ ธ ทรงนำ ธรรมสถิต เศรษฐกิจพอเพียง

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0203201000
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
43 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวม 20 คน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯถวายหนังสือ ธ ทรงนำ ธรรมสถิต เศรษฐกิจพอเพียง และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources