ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ ธ ทรงนำ ธรรมสถิต เศรษฐกิจพอเพียง

au.identifier.bibno 0021-7610
au.identifier.other 0203201000
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:35:35Z
dc.date.available 2015-07-03T05:35:35Z
dc.description ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวม 20 คน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯถวายหนังสือ ธ ทรงนำ ธรรมสถิต เศรษฐกิจพอเพียง และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
dc.format.extent 43 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/12296
dc.subject ถวายหนังสือ ธ ทรงนำ ธรรมสถิต เศรษฐกิจพอเพียง
dc.subject.other ถวายหนังสือแด่สมเด็จพระเทพฯ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
dc.title ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ ธ ทรงนำ ธรรมสถิต เศรษฐกิจพอเพียง en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 10
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217610-1.jpg
Size:
160.94 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217610-2.jpg
Size:
196.66 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217610-3.jpg
Size:
173.05 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217610-4.jpg
Size:
197.14 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-217610-5.jpg
Size:
170.53 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture