นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2601200714
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
16 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 โดยมี รศ.ดร.เมธี ปิลันธนานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ และคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources