ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0021-9777
au.identifier.other 2403201202
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:27:04Z
dc.date.available 2015-07-03T05:27:04Z
dc.description คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน รุ่นที่ 15 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ ห้อง A52 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. อุรีย์ เจี่ยสกุล รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมพิธี
dc.format.extent 26 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9890
dc.subject.other ปฐมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อุรีย์ เจี่ยสกุล -- กิจกรรม
dc.title ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.title.alternative พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 19
Thumbnail Image
Name:
Activity-219777-1.JPG
Size:
206.48 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-219777-2.JPG
Size:
154.33 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-219777-3.JPG
Size:
145.03 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-219777-4.JPG
Size:
170.74 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-219777-5.JPG
Size:
173.75 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture