ผู้บริหารมหาวิทยาลัย Shiraz University ประเทศอิหร่าน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2545-09-03
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
4 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อธิการบดีมหาวิทยาลัย Shiraz University ประเทศอิหร่าน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทั้ง 2 วิทยาเขต เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2545 โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources