ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ "อยากพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าผู้หญิงสามารถเป็นผู้นำได้"

Published date
2005
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (January-March 2005), 30
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
จบเอแบครหัส 351 รุ่นที่ 24 เป็นรุ่นแรกของนิติศาสตร์ ที่เลือกเรียนสาขานี้ เพราะคุณพ่อทำงานอยู่ในสายการเมืองมานานและตัวเองก็สนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กๆ ด้วยค่ะ ถ้าเทียบการเมืองไทยกับประเทศอื่นแล้ว คิดว่าเรายังค่อนข้างล้าหลังเขามากถึงแม้ว่าเราจะมีวิวัฒนาการณ์หรือปฏิรูปเรื่องการเมืองอยู่บ่อยครั้ง แต่ก็ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เช่น ปัจจุบัน ส.ส.ผู้หญิงยังมีน้อยอยู่ ถ้าเทียบกันตามสัดส่วน ซึ่งผู้หญิงเก่งๆ ก็มีอยูมากในเมืองไทย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources