บรรยายพิเศษเรื่อง ชีวิตไม่มีทางตัน โดย คุณตัน ภาสกรนที

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0302201102
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
32 ภาพ
Other title(s)
ชีวิตไม่มีทางตัน
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง ชีวิตไม่มีทางตัน โดย คุณตัน ภาสกรนที เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้อง MSM 0101 อาคาร Martin de Tours School of Management and Economics วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources