งาน Global Leader Challenge 2008

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1309200802
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
149 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Global Leader Challenge เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2551 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง อาจารย์รดา สิริอนุกูล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ นักศึกษา ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources