คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาให้กับบุคลากรบริษัทซัมซุง

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1510201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
154 ภาพ
Other title(s)
Sumsung New Generation Executive Program 2012
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาให้กับบุคลากรบริษัทซัมซุง ในโครงการ Sumsung New Generation Executive Program 2012 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าสัมมนา โดยมี ดร. สุวรรณา ก่อวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นประธานพร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ณ ห้องอมเรศพิทักษ์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources