80 ปี เจษฎาจารย์ ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ : ฝากไว้ในแผ่นดิน

Published date
2556
Resource type
Publisher
กรุงเทพฯ : สามดีพริ้นติ้งอีควิปเม้นท์
ISBN
9786167695150
ISSN
DOI
Call no.
923.7593 ส299ป 2556
0021-6732
Other identifier(s)
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 1
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
205 น. : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
Other title(s)
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
สารแสดงความยินดี
ชีวิตอุทิศเพื่อพระเจ้าและการศึกษา, ช่วงชีวิตในวัยเด็ก
ชีวิตนักบวชกับการทำงาน
ความผูกพันกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ยุคเริ่มต้นการพัฒนาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
ฝากไว้ในแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มิติของการสร้างคุณค่าเชิปทัสถาน
มิติทางวิชาการ
มิติทางกายภาพ
การขยายพื้นที่บริเวณและที่ดิน
การก่อสร้างอาคารและถาวรวัตถุ
ผลงานการบรรยาย และข้อเขียนของท่านภราดาประทีป ม. โกมลมาศ
ศาสนธรรมและปรัชญา
ความจริง ความดี และความงาม
การเรียนเพื่อรู้
การเรียนรู้เพื่อชีวิต
การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง
การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน และการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น
เหลี่ยวหลัง แลหน้า ผ่านกาลเวลา 80 ปี
การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
ความเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาของคนไทย
ความภาคภูมิใจในช่วงวัยที่ผ่านมา
ความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้ใหญ่
ความเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม
สิ่งที่คิดและอยากจะทำอีก
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
2nd Floor (St. Gabriel's Library)
5th Floor (Book Bank)
2nd Floor (Cathedral of Learning)
6th Floor (Bro. Martin's Collection)
View External Resources
Collections