สมนึก กาญจนเวสารัช

Published date
2002
Resource type
Publisher
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (April-June 2002), 63
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
จากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยใน 4 ปี ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทโฆษณาพอสมควร หลายบริษัทที่ต้องปิดตัว บางบริษัทก็ให้ต่างชาติซื้อกิจการหรือซื้อหุ้น ผมมองว่าในอนาคต Agency จะเน้นธุรกิจเฉพาะทางมากขึ้น และมีการแยกส่วนของสื่อออกไป สำหรับบริษัทของเรายังคงเป็น Fully Service Agency ซึ่งบริหารงานโดยคนไทย เราเน้นการบริหารที่ดี เน้นสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าของเรา และสิ่งที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จเช่นทุกวันนี้ คือ ความจริงใจในการทำงาน การใช้หลักการตลาดผสมผสานกับการโฆษณาอย่างลงตัว มีพันธมิตรธุรกิจ ที่เป็น Marketing Information Support จากหลายองค์กร ให้คำปรึกษาที่ดี รวมถึงการช่วยดูแลและจัดสรรงบอย่างมีประสิทธิภาพ การมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพนี้ ตลอดจนความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources