แข่งขันโต้วาที First Thailand B.P. National Debating Championship

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0911200629
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
120 ภาพ
Other title(s)
First Thailand B.P. National Debating Championship 2006, Student Affairs, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันโต้วาที First Thailand B.P. National Debating Championship ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2549 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี อาจารย์บัญชา สกุลดี ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ นักศึกษา ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources