พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

au.identifier.bibno 0022-3161
au.identifier.other 1905201400
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:24:05Z
dc.date.available 2015-07-03T05:24:05Z
dc.description ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 กับสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญโท-เอก ที่สร้างผลงานวิจัยด้านตลาดทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทย พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ประจำปี 2556 โดยผลงานวิจัยของ ผศ. ดร. นพดล ตั้งจิตพรหม อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับปริญญาเอก ด้านตลาดทุน ประจำปี 2556 ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ สำนักงานใหญ่คลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
dc.format.extent 83 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9012
dc.subject MOU
dc.subject.other พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อุรีย์ เจี่ยสกุล -- กิจกรรม
dc.subject.other นพพล ตั้งจิตพรหม -- กิจกรรม
dc.subject.other ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- กิจกรรม
dc.title พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย en_US
dc.title.alternative พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยด้านตลาดทุน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 18
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223161-1.JPG
Size:
194.6 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223161-2.JPG
Size:
166.88 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223161-3.JPG
Size:
175.36 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223161-4.JPG
Size:
192.75 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223161-5.JPG
Size:
203.34 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture