ลงนาม : แดน ฮาร์โซโน่ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด บมจ. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ร่วมกับ ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ม.อัสสัมชัญ และ ดร. อุดม หงส์ชาติกุล ผอ. โครงการ ABAC consumer Index ลงนามข้อตกลงทางวิชาการเพื่อสำรวจดัชนีผู้บริโภคในระดับครัวเรือนทั่วประเทศ

Published date
2010
Resource type
MOU
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
Extent
1 หน้า