กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2812200902
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
28 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Mr.Saidrakhim S. Ikramov กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 โดยมี ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียและแอฟริการศึกษา และนายวรงค์ ชินวันทนานนท์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources