มลธิดา มหาชินะบุญาพัฒน์

Published date
2013
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
Extent
2 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Dichan Magazine (Jul 22, 2013), 100-105
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
บทสัมภาษณ์มลธิดา มหาชินะบุญาพัฒน์ ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว ปัจจุบันเป็นเจ้าของแบรนด์เสื่้อผ้าขายส่งชื่อ "ธิดา" โดยขายส่งในประเทศและต่างประเทศ เน้นกลุ่มเป้าหมายคนทำงานชั้นกลางทั่วไป และกำลังผลิตอีกแบรนด์ชื่อ โมลต์ (Molt) เพื่อขายปลีกและจับตลาดบน
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections