การใช้งานลิขสิทธิ์โดยธรรมในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : ศึกษากรณีเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน

Published date
2554
Resource type
Publisher
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
ว.พ. 346.0482 ภ319ก 2554
Other identifier(s)
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 1
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
157 น. ; 30 ซม.
Other title(s)
Fair use of copyright material in electronic media : a case study for educational purpose
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Masters
Degree discipline
Degree department
School of Law
Degree grantor
Assumption University
Abstract
Table of contents
Description
วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2554.
บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
View External Resources
Collections