ผู้บริหารจาก St.Mary's Academy ประเทศฟิลิปินส์และคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1403200823
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
30 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารจาก St.Mary's Academy ประเทศฟิลิปินส์และคณะ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนการจัดสภาพแวดล้อม และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 โดยมี Mr.Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources