พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2550

Published date
2550-08-07
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
31 ภาพ
Other title(s)
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2550
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 ณ John Paul II Sports Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources