ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าตำแหน่งตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย

au.identifier.callno ว.พ. ณ321ล 2559
dc.contributor.advisor พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
dc.contributor.author ณัฐ สมิติเมธา
dc.date.accessioned 2017-06-19T06:58:30Z
dc.date.available 2017-06-19T06:58:30Z
dc.date.issued 2559
dc.description วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559. en_US
dc.description บรรณานุกรมท้ายเล่ม. en_US
dc.format.extent 85 น. ; 30 ซม. en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/19611
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner. en_US
dc.rights.holder มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject.other เครื่องหมายการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ en_US
dc.subject.other เครื่องหมายการค้า -- ไทย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ en_US
dc.title ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าตำแหน่งตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย en_US
dc.title.alternative Distinctiveness of position mark under Tradermark Law of Thailand en_US
dc.type Text en_US
mods.genre Thesis en_US
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning) en_US
thesis.degree.department School of Law en_US
thesis.degree.discipline นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ) en_US
thesis.degree.grantor มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
thesis.degree.level Masters en_US
thesis.degree.name Master of Laws en_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Fulltext-19611.pdf
Size:
3.07 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Abstract-19611.pdf
Size:
189.61 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract
Collections