อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อมรรัตน์ ท้วมรุ่งโรจน์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งชนะเลิศการแข่งขัน 18th CEEMAN Case Writing Competition

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2311201202-1
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
6 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อมรรัตน์ ท้วมรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน 18th CEEMAN Case Writing Competition ที่จัดร่วมกับสำนักพิมพ์ Emerald จากงานเขียนกรณีศึกษา เรื่อง Thai Beverage Public Company Limited : Thailand Leader, Global Challenger โดยมี ผศ. ดร. โอลิมเปีย ราเซลล่า อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้เขียนร่วม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารควีนส์ทาวเวอร์ วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources