สัมมนาวิชาการเรื่อง อุดมศึกษากับการสร้างผู้ประกอบการ...ทางเลือกใหม่ของบัณฑิตในยุคพลิกฟื้นเศรษฐกิจ

Published date
2542-11-26
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
19 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
จัดสัมมนาเรื่อง อุดมศึกษากับการสร้างผู้ประกอบการทางเลือกใหม่
ของบัณฑิตในยุคพลิกฟื้นเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542
ณ โรงแรมเรติสัน กรุงเทพฯ
โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธาน
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources