ฟ้าแดง แสงจ้า ปิดเทอมเดือน ต.ค. ภราดา ดร.ประทีป ม.โกมลมาศ และภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ วางแผนจัดโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ทั่วประเทศ มาทัศนศึกษาหาความรู้สถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ 5 วัน และจะเปิด ม.อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ให้เป็นที่พักของเยาวชนด้วย

Published date
2013
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า