เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0410200726
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
18 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบริหารการเงิน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ ศึกษาดูงานสำนักงานบริหารการเงิน และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550 โดยมี ภราดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และนางสาวศยามล พยนต์รักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการเงิน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources