บรรยายพิเศษเรื่อง Successful of Value Investing

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2803201402-1
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
34 ภาพ
Other title(s)
Successful of value investing
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Successful of value investing โดยมีคุณภาคภูมิ ศิริหงส์ทอง เจ้าของฉายา Road to Billion เป็นวิทยากรบรรยายแก่คณาจารย์ และนักศึกษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องเทวานิเวศน์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources