เสวนาเรื่อง การรับสมัครแอร์โฮสเตสและสจ๊วตด้วยระบบ Outsourcing

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2501200502
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
5 ภาพ
Other title(s)
การเสวนาเรื่อง เส้นทางสู่การเป็นแอร์โฮสเตสและสจ๊วตด้วยระบบ Outsourcing โดยบริษัท สยามราชธานี จำกัด
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดเสวนาเรื่อง การรับสมัครแอร์โฮสเตสและสจ๊วตด้วยระบบ Outsorcing โดยบริษัท สยามราชธานี จำกัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2548 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจร่วมงานเสวนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources