ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2605200702
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
12 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2550 ณ ห้อง D21 อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร.วิยะดา นิตยาเกษตรวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน เป็นประธาน พร้อมด้วยนักศึกษาร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources