ความรับผิดตามสัญญาของผู้ถือหุ้นและบุคคลที่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของบริษัทจำกัดตามหลักการไม่คำนึงถึงสภาพนิติบุคคล : ศึกษากรณีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

Published date
2557
Resource type
Publisher
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
ว.พ. ช185ค 2557
Other identifier(s)
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 1
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
129 น. ; 30 ซม.
Other title(s)
Contractual liability of shareholders and persons controlling the operation of limited companies on the principle of piercing corporate veil: : study on consumer case procedure act b.e. 2551
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Master of Law
Degree level
Masters
Degree discipline
Law
Degree department
School of Law
Degree grantor
Assumption University
Abstract
Table of contents
Description
วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2557.
บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Keyword(s)
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
View External Resources
Collections