คณะผู้บริหารจาก Cesar Ritz Colleges ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2305201423
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
44 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะผู้บริหารจาก Cesar Ritz Colleges ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานให้การต้อนรับพร้อมด้วย ดร. กมล กิจสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา ดร. สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ รองนายทะเบียนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ Mr. Glen Vivian Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้อง SG109 อาคาร St. Gabriel วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources