คุณสาธิต สถีระศรินทร์

Published date
2001
Resource type
Publisher
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
3 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (January-March 2001), 33-35
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ในปัจจุบันคนหันมาใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬามากขึ้น และเริ่มห่วงใยสุขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสำหรับการเล่นกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเหตุนี้เองเราจึงมีลู่ทางในการทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของสินค้าได้อีกมากครับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources