บรรยายพิเศษเรื่อง Basic Knowledge of Railway

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1507200702
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
18 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Basic Knowledge of Railway เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2550 ณ ห้อง D44 อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก นายนคร จันทศร รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทานร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources