แข่งขันว่ายน้ำ Martin's Cup ครั้งที่ 1

Published date
2546-05-03
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
37 ภาพ
Other title(s)
1st Martin's Cup 2003, Student Affairs, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การกีฬา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์การกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันว่ายน้ำ 1st Martin's Cup 2003 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2546 ณ สระว่ายน้ำ วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธานมอบรางวัลและประธานในพิธีปิดการแข่งขัน โดยมี ตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำจากโรงเรียนระดับประถมและมัธยมทั่วประเทศ ร่วมการแข่งขัน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources