สัมมนาเรื่อง Education of the 21st century : trends and challenges

Published date
2543-09-23
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
1 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเรื่อง Education of the 21st century : trends and challenges เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2543 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมการสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources