นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศึกษาดูงานที่ บจก. แคดเบอรี่อาดัมส์

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1907201112
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
40 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศึกษาดูงานที่ บจก. แคดเบอรี่อาดัมส์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources