งาน Arts Graduation Orientation for Semester 2/2011

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0203201204
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
173 ภาพ
Other title(s)
Arts Graduation Orientation for Semester 2/2011
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Arts Graduation Orientation for Semester 2/2011 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม ดร.ชญาดา ธนวิสุทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources