อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-9804
au.identifier.other 3004200402
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:27:06Z
dc.date.available 2015-07-03T05:27:06Z
dc.description อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 โดยมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ
dc.format.extent 14 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9908
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อาจารย์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.title อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-209804.jpg
Size:
166.07 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Cover image