บรรยายพิเศษเรื่อง No Child Left Behind (NCLB) How Does NCLB Advance You Vision of an Educated Person?

au.identifier.bibno 0021-3053
au.identifier.other 1407200714
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:27:28Z
dc.date.available 2015-07-03T05:27:28Z
dc.description บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง No Child Left Behind (NCLB) How Does NCLB Advance You Vision of an Educated Person? เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2550 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายนี้ได้รับเกียรติจาก Dr. Paul DeMinico เป็นวิทยากร โดยมี อาจารย์ และนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ร่วมฟังการบรรยาย
dc.format.extent 29 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9967
dc.subject.other การบรรยายพิเศษบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other การบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other DeMinico, Paul -- กิจกรรม
dc.title บรรยายพิเศษเรื่อง No Child Left Behind (NCLB) How Does NCLB Advance You Vision of an Educated Person? en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 6
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-213053-1.jpg
Size:
144.21 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-213053-2.jpg
Size:
107.55 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-213053-3.jpg
Size:
135.87 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-213053-4.jpg
Size:
130.4 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-213053-5.jpg
Size:
88.26 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture