ปัญหากฏหมายและผลกระทบทางธุรกิจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้ให้บริการตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

Published date
2552
Resource type
Publisher
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
ว.พ. 343.5930999 พ239ป 2552
Other identifier(s)
Edition
พิมพ์ครั้งที่1
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
91 น. ; 30 ซม.
Other title(s)
Legal problems and business impact of internet service providers' liabilities under section 15 of the Computer Related Crime Act B.E. 2550
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Master of Law
Degree level
Masters
Degree discipline
Law
Degree department
School of Law
Degree grantor
Assumption University
Abstract
Table of contents
Description
วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2552.
บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
ไทย
Keyword(s)
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
View External Resources
Collections