เอกอัครราชทูตมอลตาประจำประเทศไทยเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2004200923
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
47 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
H.E. Dr. Michael Douglas Mann เอกอัครราชทูตมอลตาประจำประเทศไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 โดยมีภราบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ และ ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิกาบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources