คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดอบรมให้กับบุคลากรบริษัท 3K Bettery

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2309201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
83 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้กับบุคลากรบริษัท 3K Bettery ในโครงการ 3K Generation Executive Program 2012 โดยมี ดร. สุวรรณา ก่อวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด ร่วมบรรยาย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555 ณ ห้องอมเรศพิทักษ์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources