ดร.นันทริกา ชันซื่อ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

Published date
2015
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
2 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (November-December 2015), 22-23
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
จากการเรียนมา สิ่งที่ได้มากที่สุดก็คือแนวคิดในการบริหารจัดการ เพราะในหลักสูตรเขาสอนเรื่อง Management และองค์ความรู้เรื่อง Organization Behavior ดิฉันก็นำสิ่งเหล่านี้มาใช้สร้างเป็นทฤษฎีจัดการองค์การของตัวเองที่เรียกว่า MBH ย่อมาจาก Management By Happiness ก็คือเป็นทฤษฎีที่มองเห็นว่า ความสุขจะนำมาซึ่งความสำเร็จ เพราะฉะนั้นจะบอกเด็กว่าต้องทำงานให้มีความสุข ซึ่งเมื่อเอาความสุขเป็นตัวนำ ทำให้เขาทำงานกันเต็มที่ ทุ่มกับมัน 300% ไม่มีวันหยุด ซึ่งทีมงานก็ดีเหลือเกิน ดิฉันก็พยายามสนับสนุนให้เขามีความสุข อยากได้อะไรก็ช่วยหามาให้
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources